3-fokus

 
Arbetet för att nå målen utgår från IDAs tre fokusområden, Språk och kommunikation/Modersmål, Familjestöd samt Passion (Kultur och idrott). Tillsammans ska de påverka elevens totala livssituation och därmed bidra till bättre resultat i skolan/förskolan.
 

  

Språk och Kommunikation / Modersmål   Familjestöd   Passion (Kultur och idrott)
 

Arbetet inom detta insatsområde bedrivs för att stödja och möta barn/elever och deras familjer oavsett etnisk bakgrund eller kunskaper i det svenska språket. IDA arbetar med att hitta nya sätt för att underlätta dialogen mellan skola/förskola och hem.

Läs mer ››

 

Arbetet inom insatsområdet familjestöd handlar mycket om att försöka ha ett helhetsperspektiv runt eleverna. Med helhetsperspektiv menar vi familjen, släkten, barnens/ungdomens fritid, kompisar och skolan.

Läs mer ››

 

Genom att verka för en ökad förekomst av kultur och idrott (fler ”språk”) i skolans/förskolans verksamheter bidrar vägledare till att ge fler elever möjlighet att använda och utveckla sin unika begåvning och personlighet i skolans vardag.

Läs mer ››