Databaser

Databaser 

Alla proAros och Skultunas skolor i Västerås stad har via skol-nätet fri tillgång till nedanstående databaser från och med 2008. 
Observera att du måste vara inloggad på skolnätet för att kunna söka i databaserna.

Alex Online 
(Författarlexikon) 
Alex är det mest aktuella och omfattande litteraturlexikon som finns på svenska. Alla typer av författare finns med: barn- och ungdomsförfattare, deckarförfattare, fantasyförfattare etc. Möjlighet att söka efter bl.a. genrer, tidsperioder och länder.
Ingång direkt via skolans IP-nummer skolnätet, adminnätet och biblioteksnätet.
 
Annas Länkburkar 
Annas Länkburkar är en länksamling främst för elever och lärare på grundskolan, men där finns även mycket att hämta för gymnasister, högskolestuderande och kunskapstörstande i allmänhet. Länkarna är sorterade ämnesvis, och nås genom att klicka på startsidans olika burkar, flaskor och lådor. I varje ”burk” finns länkar till lämpliga sidor att arbeta med i skolan eller på fritiden. Varje länk representeras av en bild och en länkbeskrivning i en ”popup-ruta”.
 
Artikelsök 
ArtikelSök är BTJ:s referensdatabas som indexerar artiklar i en stor mängd svenska dagstidningar, tidskrifter och fram till 1997 också årsböcker. 
Ingång direkt via skolans IP-nummer skolnätet, adminnätet och biblioteksnätet. O B S! Det går inte att få fulltextartiklar.
 
Google earth
På Google earth kan du ladda hem ett program som ger dig hela världen som en interaktiv jordglob. Du kan åka, zooma och panorera och uppleva kartor på ett helt nytt sätt. Du måste vara ansluten till Internet då du använder programmet eftersom kartorna hämtas från en databas online.
 
Landguiden
(Länder i Fickformat Online) 
Omfattar alla världens länder och trettiotal självstyrande territorier. Här kan Du läsa om varje lands geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi och sociala förhållanden m m. Du kan också ta fram kartor eller jämföra länder statistiskt och få svar i form av tabeller och diagram.
Ingång direkt via skolans IP-nummer skolnätet, adminnätet och biblioteksnätet.
 
Länkskafferiet 
Här hittar du länkar till webbplatser som du kan använda i skolarbetet. I Länkskafferiet är webbplatserna grupperade i ämnen och kort beskrivna så att du enkelt och snabbt skall hitta vad du söker. För närvarande finns cirka 3800 länkar i samlingen. 

Multimediabyrån 
Här kan du bland annat söka efter bilder och ljud som är fria att använda i undervisningen. Det finns även reportage om hur skolor jobbat med IT och media i undervisningen. Bakom sidan står Myndigheten för Skolutveckling.
 
Lexin 
Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram av Myndigheten för skolutveckling för användning i invandrarundervisningen. För närvarande hittar du Lexin på elva olika språk.
 
Nationalencyklopedin 
NE.se innehåller allt material från det tryckta uppslagsverket plus NE:s ordbok, en ständigt uppdaterad engelsk ordbok, supplementbanden och årsbanden. 
Ingång direkt via skolans IP-nummer skolnätet, adminnätet och biblioteksnätet.
 
Referensbiblioteket 
I referensbiblioteket kan du hitta databaser och informationskällor av referenskaraktär lämpliga för folk- och gymnasiebibliotek. För urval och beskrivningar svarar Informations- och lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå.
 
Spindeln 
Med Spindeln kan pedagoger och elever söka efter digitalt material för skolarbete. Här hittar du även arkiv, mediebibliotek och andra tjänster med digitalt material som är speciellt användbart för skolan.
 
SCB 
Statistiska centralbyråns hemsida.
 
Sveriges riksdag 
Riksdagens databaser, motioner, propositioner, skrivelser och betänkanden finns samlade här.
 
Den virtuella floran
På Den virtuella floran hittar du fotografier och texter om över tvåtusen svenska arter. Du får också veta vad växten heter på norska, danska, finska, engelska och tyska. Det finns flera specialförteckningar, som till exempel giftiga växter, landskapsblommor och färgväxter.