Läsfrämjande

bocker
IDA - Läsfrämjande 

Beskrivning
IDA satsar på att skolbiblioteken ska vara en viktig del i skolans/förskolans utveckling som en viktig pedagogisks resurs. Satsningen möjliggör en dynamisk inlärningsmiljö och är en vägvisare till information, informationkompetens och läsupplevelser.
Det ska vara en del av skolan/förskolan och erbjuda en särskild möjlighet att höja kvaliteten på barns/elevers lärande. Vi vill att alla barn/elever och medarbetare ska kunna använda det regelbundet för att utveckla och uppfylla sina behov.Vägledare Montserrat Arias berättar själv.