Modersmål

Här finns länkar till medier och resurser som kan vara användbara för er och era elever med annat modersmål än svenska.

Bibblan svarar - på andra språk
Bibliotekarier från både folk- och forskningsbibliotek över hela landet hjälper dig att hitta bra informationskällor, tipsar om litteratur och webbsidor och ger vägledning. Du kan fråga på arabiska, engelska, finska, franska, persiska, polska, ryska, spanska, svenska och thailänsdka.

Centrum för tvåspråkighet 
Här hittar du allt om modersmåls-undervisning och studiehandledning i Västerås. Du kan också läsa om vår förberedelseundervisning. Vi har förberedelsundervisning från år 1-9.

ESP (Europeisk språkportfolio och verktygslåda för modersmål och svenska som andraspråk) 
Med ESP som gemensamt språkutvecklingsverktyg för alla modersmål försöker Myndigheten för skolutveckling systematisera och säkra kvalitén i modersmålsundervisningen genom att föreslå ett antal planeringskort som innehåller kriterier för uppfyllelse av målen och förslag till språkaktiviteter. Korten kan fungera som underlag för IUP och även som utvärderingskort.

Google Översätt
Google har uppdaterat sin översättningstjänst och lagt till nio nya språk, Bulgariska, Kroatiska, Tjeckiska, Danska, Finska, Norska, Polska och Svenska. Nu kan du översätta text och hela webbplatser mellan olika språk (25 olika språk). Naturligtvis förekommer grammatiska fel här och var i översättningen men det går att leva med. Tjänsten heter Google Översätt och nås på translate.google.se

ICDL 
(International Children's digital library) 
Den ICDL stiftelsens mål är att bygga upp en samling böcker som är utestående historiska och samtida böcker från hela världen. I slutändan stiftelsen har ambitionen att få varje kultur och språk representerade, så att alla barn kan känna och uppskatta den rikedom av barnlitteratur från världssamfundet. Det finns 2657 böcker på olika språk att läsa! 


Inflytande, delaktighet och ansvar 
(Sida från skolverket) 
Här kan du läsa om rätten till inflytande. Här ges exempel på vad och hur det går att påverka - som barn, elev, förälder och studerande. Du kan också läsa om hur det fungerar i förskola, skola, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning och vem som ansvarar för verksamheterna. 


Internationella biblioteket 
Internationella biblioteket har samlat adresser och länkar till försäljare av litteratur på olika språk. Länkarna går till sidor utanför Stockholms stadsbiblioteks webbplats, och Internationella biblioteket tar inte ansvar för deras innehåll.

Kiosken 
Här hittar ni länkar till nyhetsmedier i hela världen, i första hand tidningar, med nyheter på landets språk.

Lexikon 24

På Lexikon24.nu har du möjlighet att enkelt översätta text eller enskilda ord på 15 olika språk.

Lexin 
Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram av Myndigheten för skolutveckling för användning i invandrarundervisningen. För närvarande hittar du Lexin på elva olika språk.

Lexin Animationsteman
Här kan du tränna dn svenska. En bra sida för alla som vill lära sig svenska som ett nytt språk.

Library Press Display 
Dagstidningar från hela världen via databasen Library Press Display. Här kan du läsa en kopia av den tryckta tidningen som är tillgänglig samma dag den trycks. Tidningarna sparas i 60 dagar.

Macondo
Macondo är ett uppslagsverk på nätet över skönlitteratur från AFRIKA, ASIEN, LATINAMERIKA och MELLANÖSTERN i svensk översättning. På denna virtuella mötesplats macondo.nu finns författarbiografier, presentationer av översatta romaner, dikter och noveller i antologier mm. Några litteraturhistoriska artiklar om olika länder och världsdelar finns också. Databasen erbjuder många olika sökingångar, se användarguiden. Dessutom presenteras nyheter, uppgifter om litterära pris, recensioner, länkar till andra webbsidor om litteratur och författare m.m.

Mattebegrepp på 17 språk
En resurs för flerspråkiga barn, ungdomar och föräldrar. Böckerna är utvecklade av modersmålslärare och elever. Böckerna finns enbart i pdf-format. De är fria för elever, föräldrar och lärare att skriva ut och använda i skolarbete. Materialet får inte användas på annat sätt.

Svenska Barnboksakademin 
Här hittar du Sjutton skäl för barnboken på albanskaarabiskaengelska,portuguesiskaryska och spanska

Tema modersmål 
Webbplatsen är i första hand formad som en resurs för de som arbetar inom barnomsorg och skola men alla besökare är givetvis lika välkomna! De olika språkens temaplatser innehåller information och verktyg för kommunikation och dessa drivs av aktiva modersmålslärare.

UR Sveriges Utbildningsradio
(Sagor och spel på olika språk) 
Sveriges Utbildningsradio, UR, är sedan länge den största enskilda aktören inom det växande svenska utbildningsområdet. Tillsammans med Sveriges Television, SVT, och Sveriges Radio, SR, utgör UR svensk public service, det vill säga tre företag i allmänhetens, hela svenska folkets, tjänst.


Webbmatte
Detta är ett stödmaterial för matematikundervisningen i åk 6–9, och gymnasiets Matematik A. Materialet består av texter, filmer och övningar. För år 6 - 9 finns materialet på följande språk; svenska, arabiska, persiska, ryska, somaliska och spanska. Matematik A finns på svenska, arabiska och somaliska.

Virtual Keyboard
Den här webbplatsen ger dig möjlighet att skriva i ditt språk var du än befinner dig i världen, med en online på skärmen tangentbord emulator.