Välkommen att finna information om IDA och vad vi egentligen gör och vad våra insatser leder till. Här kan du även kontakta IDA om du har frågor om vad vi gör eller ställa direkta frågor

Rana

 • Om ida rotator 1
 • Om ida rotator 2
 • Om ida rotator 3

Familjestöd

Arbetet inom insatsområdet familjestöd handlar mycket om att försöka ha ett helhetsperspektiv runt eleverna. Med helhetsperspektiv menar vi familjen, släkten, barnens/ungdomens fritid, kompisar och skolan. Vägledare familjestöd arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv dvs. enkelt beskrivet att alla delarna påverkar varandra i ett system. Med andra ord elevens situation i skolan/förskolan påverkas av hur den har det hemma. Därför arbetar vägledare för att skapa trygghet på de enheter de arbetar på.

Vägledare eftersträvar att elever, föräldrar och personal ska ha/få kunskap om sammanhanget de är i och att de får möjlighet att påverka sin situation och naturligtvis lusten till att kunna påverka sin situation. Närheten till eleverna, personalen och lättillgängligheten för föräldrar att få tag på vägledare familjestöd är en av IDAs största styrkor.  Att kunna skapa relationer är nyckeln till framgång i allt förändringsarbete.

Familjestöd: Våra vägar mot IDAs mål

Familjestöd har delat upp sina vägar för att nå IDAs mål i tre delar barn/elever, föräldrar och personal.

Barn/elever
 • Proaktivt arbetssätt = se agera
 • Arbeta för en tryggare arbetsmiljö
 • Arbeta med konflikthantering. Se barnet i dess sammanhang. Se hela barnet
 • Se möjligheter, leta resurser = lösningsfokuserat arbetssätt
 • Arbeta med värdegrund och förhållningssätt

Föräldrar

 • Öka medvetenheten om hur viktig samverkan med föräldrar är
 • Ge stöd till föräldrar i föräldrarollen, både ihop med barnen och i förhållande till skola/förskola

Personal

 • Utveckla en fungerande och anpassad struktur för elevhälso/elevsocialt arbete
 • Ha kunskap om resurser hos myndigheter, organisationer som finns utanför skolan och fungera som brobyggare till dessa.
 • Personal ska uppleva stöd i det elevsociala arbetet.
 • Arbeta för en tryggare arbetsmiljö
 • Arbeta med värdegrund, förhållningssätt.

Ett lösningsfokuserat arbetssätt är centralt oavsett mål och insats.
Lösningsfokus=Se möjligheter, leta resurser