Elevsociala team och coachning

070829IDA MG_3871I skolorna har det alltid bedrivits ett stort elevsocialt arbete. Tidigare var den personalen ”öar i skolans hav”. Därför har det bildats en arbetsgrupp (elevsociala team) som arbetar i nära samarbete med elevvårdsteamet. Elevsociala team har förebyggande arbete med individer eller grupper av elever som behöver olika typer av stöd för att nå sin fulla potential.

I ett elevsocialt team kan resurserna samordnas och utgå från ett arbete i en väl fungerande grupp. Styrkan hos det teamet ligger just i att de är en grupp. En grupp är starkare och utvecklar mer kreativitet än enskilda individer. Att utmana och få gehör i en lärargrupp är en utmaning för enskilda professioner – gruppen har kraften att klara detta. Teamet har arbetat med stöd till både elever, föräldrar och personal i förebyggande syfte. Det elevsociala teamet har jobbat mycket med att vara personliga coacher åt elever.