Handledning/vägledning av personal enskilt eller i grupp


070829IDA MG_3919Skolans/förskolans personal tycker att det idag saknas tid för att reflektera över sin arbetssituation och viktiga frågor som i högsta grad är aktuella för verksamhetens och individens utveckling. Innehållet i dessa frågor kan naturligtvis skifta väldigt mycket men själva syftet med handledning är att skapa en arena där det ges tid och blir tillåtet att tala om det som känns relevant för individen. Flera lärare har under projektets gång önskat enskild handledning eller handledning i grupp för att på så sätt kunna bli bättre lärare. De har ibland en tung arbetssituation och de kan behöva någon att prata med som inte har en lärarbakgrund.

IDA kan också erbjuda handledning via en metod som heter SET, social och emotionell träning. Syftet med (SET) är att utveckla barn och ungdomars sociala och emotionella förmåga. Detta främjar i sin tur psykisk hälsa och förebygger t.ex. alkohol- och droganvändning genom att skyddsfaktorer på individ-, grupp- och klassrumsnivå stärks. Programmet är universellt, dvs. det vänder sig till alla elever i grundskolan från skolår 0 till skolår 9.