KOMET Utbildning föräldrar/personal

070829IDA MG_3813Många lärare har saknat verktyg för att arbeta med barn som har haft någon form av beteendeproblematik Lärare i skolorna har fått verktyg att hantera barn som uppför sig illa för att minska risken för dålig prestation i skolan. Skol KOMET bygger på att personer i skolan utbildar och handleder lärarlag där läraren arbetar med programmet under handledning. KOMET är en evidensbaserad metod. Den baseras på omfattande forskning och bygger på beteendeprinciper och inlärningspsykologi och riktar sig mot barn/ungdomar med trots och beteendeproblem. Det går inte att tvinga någon till förändring . Viktigt att arbeta med de lärare som vill och att de sprider det positiva som händer om man arbetar med konceptet så att på så vis göra fler lärare nyfikna.

IDA arbetar också med föräldrakomet. Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning för föräldrar som vill träna på att hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Komet är en evidensbaserad metod som visat sig vara framgångsrik för många föräldrar som deltagit. Utbildningen består av 11 träffar med olika teman. Exempel på teman är samvaro och uppmärksamhet, förberedelse och uppmaningar, beröm, regler och konsekvenser och problemlösningar.