Lösningsfokuserat arbetssätt

I allt IDA arbetar med vill vi stärka det som fungerar. IDA ser möjligheter och letar efter resurser. IDA vill ge hopp vägleda till nya sätt att lösa saker på genom att titta på det som fungerar och stärka detta . Detta gör vi i enskilda samtal i klassrum. Ett exempel är UPS radio på en av skolorna. UPS radio kör varje fredag i tio minuter och kan höras över hela skolan. Dessa 10 minuter handlar om att barnen eller skolans personal får skicka hälsningar eller berätta om något positivt som hänt under den gångna veckan.