Mentorskap

070829IDA MG_3871Ett mentorskapsprogram genomförs i samarbete mellan IDA och den ideella organisationen Mentor Sverige för ungdomar i åk 8 på två av IDA-skolorna, Bäckbyskolan och S:t Ilians skola. Programmet är förebyggande hälsoinriktat i syfte att förebygga droger, främja hälsan och stärka självkänslan hos ungdomarna. De matchas med mentorer från näringslivet som de träffar 2 ggr/ månad på sin fritid. Det kan också vara ett sätt att nå och stimulera elever till fortsatta studier. För eleverna kan det handla om att se exempel på personer som har ”lyckats” och förstå och känna att även de har möjlighet att välja dessa vägar. Mentorn kan skapa ett ökat intresse för studierna.