Vägledning/samtal med elever och föräldrar

070829IDA H2Q5098IDA vägledarna har arbetat med konflikthantering – korridor, föräldrasamtal, lärare och elever för att på så sätt utveckla samarbetet och förståelsen mellan personalen, eleverna och föräldrarna. De har också arbetar också med förhållningssätt - i både elevgrupper, hela klasser och personalgrupper. Många av samtalen med eleverna blir ”korridorsamtal”. Dessa samtal tycker många elever att de får mycket stöd och hjälp av och upplevs av både föräldrar, barn och ungdomar samt personal som mycket viktiga och betydelsefulla. Allt fler föräldrar behöver stöd och rådgivning i hur de ska uppfostra sina barn. Socionomer/ beteendevetare har varit ett stöd i detta arbete. Kontakten har skett på en rad olika sätt t.ex. föräldraforum, familjekomet, rådgivning m.m. Det är svårt och egentligen inte ens möjligt att se ett resultat av insatserna. Arbetet är långsiktigt. Det vi kan se och får indikationer om är att våra insatser i de enskilda fallen upplevs av berörda parter göra en skillnad och förbättrar/underlättar i många fall kommunikationen och relationen dem emellan.