• rotator-ida-pa-enhet700x250.jpeg

Deltagande skolor

Här ser du vilka skolor och förskolor som deltar i IDA.
Under varje enhet hittar du en aktivitetskalender och mer information om hur IDA arbetar på den aktuella skolan/förskolan samt en länk till enhetens hemsida. Aktiviteterna är olika utformade beroende på hur enheterna valt att använda sig av de extra resurserna. Men ett är gemensamt för alla – det sjuder av aktiviteter och kreativitet som ger resultat i form av kunskap, glädje och självförtroende.

Under ”IDAs verktyg” kan du även se enheter som deltar under en mer begränsad tid och omfattning.