• rotator-ida-pa-enhet700x250.jpeg

Bäckbyskolan

Bäckbyskolan ligger vid Bäckby torg i Västerås. På skolan går omkring 300 elever från årskurs 6 till 9. Skolan har sedan två år tillbaka varit del i ett pilotskoleprojekt för 1:1-datorer. Elever och lärare har varsin dator. En stor del av undervisningen sker med hjälp av datorer och undervisningen befinner sig i hög grad på nätet. Här vid sidan av kan du se länkar till några av de sidor vi använder oss av i undervisningen.

Besök Bäckbyskolans hemsida

Visa insatser för Bäckbyskolan

Insatsnamn Insatsområde Arbetssätt/Metoder Vägledare Start Slut