• rotator-ida-pa-enhet700x250.jpeg

Skiljeboskolan

Skiljeboskolan är en 6-9 skola belägen i östra Västerås, området norra Skiljebo. Här arbetar cirka 250 elever och 30 medarbetare. Vi har även en Aspergergrupp.

Skiljeboskolan har duktiga pedagoger och är organiserad i arbetslag där årskurserna bildar arbetslag med en grupp pedagoger runt eleverna. Vi arbetar i ämnesintegrerade projekt, med sammanhållna arbetspass. Våra elever och pedagoger har varsin mac-dator att arbeta med som verktyg i det dagliga lärandet.

Besök Skiljeboskolans hemsida.

Visa insatser för Skiljeboskolan

Insatsnamn Insatsområde Arbetssätt/Metoder Vägledare Start Slut