Hur väljs deltagare ut?

Ledningsgrupper och rektorer för kommunala skolor/förskolor går igenom vad enheten behöver utveckla. Analysen görs utifrån det kvalitetshjul som proAros arbetat fram samt vad enheten själv ser som angeläget att utveckla. 

PN-enkäter (pedagogiska nämndernas enkät), nationella prov, betyg och social vikt analyseras. Utifrån denna analys görs en bedömning av vilka enheter som har störst behov av ett mer djupgående stöd i sin utveckling. 

De enheter som föreslås en IDA-insats förutsätts att vara villiga att genomgå en stor förändring. Därför är det viktigt att IDAs medverkan är brett förankrad på enheten.

IDAs beställare i samråd med IDAs enhetschef tar beslut om vilka enheter/klasser som ska få IDA stöd, och när. En överenskommelse skrivs mellan IDA-enheten och den aktuella skolan/förskolan. De aktuella enheterna får då tillgång till IDAs unika kompetenser och arbetssätt. Överenskommelsen kan gälla mellan ett till tre år och revideras löpande varje termin.

I dagsläget finns IDA på 7 skolor och 3 förskolor i Västerås. 

Läs vidare om IDAs bakgrund »