IDAs inriktningar

  • IDA i grunden: En fortsatt satsning med hela IDAkonceptet för ett antal skolor/förskolor som har störst behov av utveckling för att möta dagens och morgondagens svårigheter och utmaningar.

  • IDA för alla: IDAs verktygslåda, nya arbetssätt och metoder som nu kan erbjudas till stadens övriga förskolor/skolor

 

Läs vidare om hur vi väljer deltagare »