Ledord

IDA står för:

Inkludering
Att kunna - Inkludering betraktas som en process som syftar till att möta alla elevers olika behov genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur och samhälle samt öka inkluderingen i utbildningen. Alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Delaktighet
Att vilja - Alla får vara med och uppmuntras att delta. Det gäller att jobba för att hitta motivationen för detta. En ökad delaktighet leder till ökad egenmakt och större inflytande. 

Aktivitet
Att agera - Se till att det blir "verkstad" av möjligheterna och viljan.

Läs vidare om IDAs värdegrund »