Värdegrund

Vi vill vi öka förståelsen och skapa utveckling genom:

Interkulturellt synsätt
Att olika kulturer (etniska och nationella kulturer, religioner, livsstilar, livsuppfattningar, tankesätt, språk, perspektiv, yrkesroller etc.) samverkar, kompletterar och berikar varandra.

Samverkan
Att aktivt använda oss av olika kompetenser i kombination med varandra. Då får vi ett bättre resultat än om vi arbetar med enskilda kompetenser var för sig. Dessutom blir alla deltagande engagerade i utvecklingsprocessen från början till slut.

Kreativitet
Att använda befintliga resurser till att skapa helt nya resultat.

Positivt förhållningssätt
Att arbeta utifrån ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt innebär att se och lyfta de styrkor och möjligheter som finns och stärka det som fungerar. Genom vårt sätt att arbeta (med det kulturella, sociala och pedagogiska sammantaget) märker vi att vi når de barn och ungdomar som tidigare varit svåra att nå. Det skapar en ”känsla av sammanhang” (KASAM) för dem.

Läs vidare om IDAs inriktningar »