Välkommen att finna information om IDA och vad vi egentligen gör och vad våra insatser leder till. Här kan du även kontakta IDA om du har frågor om vad vi gör eller ställa direkta frågor

Montserrat

  • Om ida rotator 1
  • Om ida rotator 2
  • Om ida rotator 3

IDAs verktygslåda

Dynamiken och variationen har varit mycket stor så här långt bland alla 550 insatser vägledarna har genomfört. Det har varit en viktig del i utvecklingsarbetet för att identifiera de insatser som har fungerat bäst och givit positiva resultat. Utifrån dessa har IDA tagit fram olika verktyg med nya arbetssätt och metoder. Dessa kommer att erbjudas till skolor/förskolor som själva anser att de har ett behov av dem. IDAs verktyg kommer att bidra till att enheterna kan lyckas med att nå de barn som de tidigare inte nådde. Det finns också verktyg för att genomföra satsningar riktade till specifika målgrupper som till exempel romer och somalier.

Målgruppen är Skolor/förskolor (såväl kommunala som fristående) som själva utrycker ett behov av någon av IDAs verktyg utifrån ovanstående arbetssätt och metoder.