Nätverk

 

  • 070829IDA H2Q4874Musiklärare i syfte att utbyta idéer och samverka i olika projekt.
  • Teater och dramalärare i syfte att utbyta idéer, övningar och erfarenheter.
  • Teater och drama för lärare och fritidspersonal i syfte att utbyta idéer, övningar och erfarenheter.
  • Abrahams barn