Övrig verksamhet

 

  • 070829IDA MG_4806Skoltidning/Media. Genom att använda skoltidning/media utvecklas språket naturlig. Om det görs utifrån kreativitet. Positivt synsätt och lusten att skriva eller förmedla sig t.ex. via teve eller radio. www.idasidan.se är idag den största skoltidning i Sverige. Ca 200-400 elever är på ett eller annat sätt aktiva i skrivandet av tidningen. Grunden för arbetet är måluppfyllelsen i olika skolämnen (svenska, SO mm) men är även ett värdegrundsarbete, där demokratifrågor är viktiga.

 

  • Simskola för icke simkunniga elever samt föräldrar

 

  • Föreställningar