Paket


070829IDA MG_4806Ett antal vägledare från Passionsgruppen arbetar gemensamt med vanligtvis 1-2 klasser samt personal utifrån ett på förhand överenskommet tema.

Exempel: Rymden, Språklek, Syborg Stenstump (Saga), Västerås stads historia, Rörlig bild och berättande, Rörelsematte, Gustav Vasa, Fem Myror är fler än fyra elefanter, Gruppklimat, Känslor, Upplevelsematte, Barnkonventionen, Klockan, Nybörjarengelska, Musiksagor, Lip Dub m.m.

Innehållet är alltid på ett uttalat och tydligt sätt kopplat till läroplansmålen.