Passion i blicken

070829IDA H2Q4874Enskilda vägledare från passionslaget deltar/observerar med ”passion i blicken” på lektioner, i syfte att närma sig det ämne eleverna arbetar med och kanske i förlängningen tillsammans med läraren hitta fler alternativa sätt att utveckla, inhämta och redovisa kunskaper på.