Utbildning, handledning / coachning riktat till personal


070829StIlian H2Q5247Utbildande/Handledande kompanjonlärarskap för lärare/personal inom musik, Rytmik och rörelse, Bild och form, Rörlig bild samt Drama.

Vuxencoachning inom media- och skoltidningsarbete, www.idasidan.se

AIDA: Genom övningar och projektarbeten arbetar man med ett elevdemokratiskt och positivt förhållningssätt gentemot uppsatta mål.

Workshops/Studiedagar/Fortbildningscirklar för personal inom våra olika ämnen med olika syften beroende på målgrupp