Att möta föräldrar

070829StIlian MG_4898En av familjestöds viktigaste uppgifter är att möta föräldrar. En del av dessa träffar ansvarar familjestödjarna ensamma för och andra sker naturligtvis ihop med övrig IDA personal eller övrig personal på skolan. IDA har arbetat mycket med att göra föräldramöten mer intressanta och givande exempel på det har varit att vi haft diskussioner om vikten av gemensam tid ihop med sina barn dessutom har IDA haft föräldracafé med olika teman och gympa ihop med mammor.