Kompetensutveckling/fortbildning

070829StIlian MG_5041Det är viktigt att förskolans medarbetare får fortbildning om olika kulturer, flerspråkighet, språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik, exempelvis genom studiecirklar och föreläsningar.

Förskolans chef och IDA vägledare bör informera gemensamt om vad IDA ska göra. På så sätt får insatserna större dignitet. Dessutom är det viktigt att vägledare och skolledare har regelbundna uppföljningar och reflektionsstunder.