Kontakt med föräldrar

070829IDA H2Q4999Det är viktigt att ha en god nära kontakt med alla föräldrar. Föräldramöten måste läggas på tider när föräldrarna kan. Visa med bilder och text på väggar vad som hänt under dagen. Ha utvecklingssamtal med tolk när det behövs. Ta tillfällen i akt och visa och prata med föräldrarna om barnens lärande. Visa intresse för hur barnet har det hemma.