Kvinnogrupper

070829IDA H2Q5082I våra möten med föräldrar så har vi kunnat konstatera att det är många kvinnor som inte integrerats i samhället utan lever ett liv i utanförskap. Till följd av detta märkte IDA att många barn blir länk mellan vuxenvärlden och samhället, de fungerar många gånger som tolkar, blir inblandade i frågor som inte är till för dem utan riktar sig till föräldrarna. Därför startade IDA tillsammans med familjecentrum och vallbyprojektet en arabisktalande kvinnogrupp och en somalisktalande kvinnogrupp. Målet med grupperna är att öka jämställdheten, stärka kvinnornas roll som kvinna och förälder, integrera och ge nyttig samhällsinformation, bryta isolering och tillsammans stärka varandra.