Modersmålsstöd

070829StIlian MG_4923Barnen bör få modersmålsstöd i förskolan, som en naturlig del av verksamheten. Samarbetet bör förbättras mellan förskola och CF2 och IDA vägledare. För att kunna följa barnens språkutveckling krävs att de olika medarbetarna samarbetar. Kunskap och intresse om vilket eller vilka språk barnen och familjen talar bör förbättras. Läroplanens mål måste stå i centrum för detta samarbete.