Coachning

070829IDA H2Q5086Inom skolvärlden förekommer ganska ofta tillfällen där IDA-vägledare coachar elever och personal i vardagssituationer. Coachning inom IDA är en kontinuerlig aktivitet vilket bedrivs av IDA-vägledare där det behövs. Det kan handla om vardagssituationer som tas upp i grupper eller enskilda samtal. Genom att föra en dialog utvecklas nya tankar som i sin tur leder till positiva lösningar. Berörda ämnen i detta sammanhang kan vara bl.a. kulturella och sociala frågor, motivation och strävan efter att skapa en gemensam vision.

Arbetet med att ge stöd både till elever och till personal i ett förebyggande syfte genomförs. Eleven får hjälp genom samtal (coachning) att se förmågor den redan har, bekräfta dem och våga använda dem för att nå uppsatta mål. Vägledare hjälper med att precisera både diskussioner och åtgärder som leder till lösningar. Stöd och hjälp ges till de elever som har behov, i vissa fall på deras modersmål.