Familjekontakt

070829IDA MG_3914IDA tillsammans med enheterna erbjuder språklig och kulturell kompetens som underlättar kommunikationen mellan föräldrar och skolan. Detta skapar ett positivt samarbete som är mycket uppskattad av föräldrar. Det dagliga mötet med föräldrarna blir naturligare.

Kontakten med föräldrarna har skett på flera olika sätt som t.ex. olika föräldragrupper med olika teman, hembesök, familjeaktivitetsdagar, arbete med inskolning, utveckling av föräldramöten, föräldraforum, telefonkontakt, vägledning av föräldrar utifrån deras föräldraskap m.m. Detta arbete är långsiktigt och kräver kontinuitet.