Läsfrämjande insatser inom IDAs skolbibliotek

Skolbibliotek för IDA är en viktig pedagogisk resurs. Skolbiblioteket möjliggör en dynamisk inlärningsmiljö och är en vägvisare till information, informationskompetens och läsupplevelser. Det är en del av skolan och erbjuder en särskild möjlighet att höja kvaliteten på elevers lärande. Vi vill att alla elever och medarbetare ska kunna använda det regelbundet för att utveckla och uppfylla sina behov.

Skolbiblioteksforum (www.vasteras.se/skolbibliotek)
Det är ett digitalt skolbibliotek som alla kan nå via nätet oavsett var de sitter . Vi erbjuder information för elever, föräldrar och personal i digital form. Det finns tips, digitala böcker på flera språk, databaser, kataloger, artiklar, nyheter och många resurser som kan användas för att stimulera, utbilda, inspirera och hjälpa alla som vill använda sig av det.

Läskampen.
En lästävling för F-9 mellan klasser för proAros grundskolor för att stimulera läslust i Västerås stads skolor. Elever i 72 skolklasser läser, räknar och tävlar under fem veckor om vilken klass som läste flest sidor per elev. I genomsnitt läses 36 sidor per elev per dag!

FreeLib
Är ett bibliotekssystem för att skapa struktur och ordning i mediebeståndet. Det är webbaserat och man kan nå det från vilken dator som helst, bara det finns Internet. Elever, föräldrar och personal kan vara hemma, i klassrummet, i arbetsrummet eller cafeterian och använda systemet för att söka, reservera, gör omlån, planera och jobba i lugn och ro.

Lånecentral.
IDA vill hjälpa alla elever som har ett annat modersmål än svenska att läsa på sitt eget språk. Det är vetenskaplig bevisat att de elever som har bra kunskaper i sitt modersmål, mår bättre och har bättre resultat när de lär sig svenska. Dessutom är det viktigt att dessa elever behåller sin kultur och möjligheten att kommunicera med sin familj i det ursprungliga landet. Vi har skapat en lånecentral med litteratur på andra språk än svenska. Tanken är att alla böcker ska kunna lånas ut till alla skolor som använder FreeLib. Just nu utökar vi beståndet genom att köpa böcker på svenska. Det kommer att fungera som en skolbibliotekscentral till alla IDA skolor. Vi kommer att ha klassuppsättningar, boklådor, bokpåsar, temalådor, etc.