Läxhjälp

070829IDA MG_4822Läxhjälp, där elever får stöd med sina läxor eller med skolarbetet som de kommit efter med, är ett värdefullt komplement för många elever. Läxhjälpen är en viktig del i arbetet med att höja måluppfyllelsen. Dessutom får elever med annat modersmål (t ex somaliska, kurdiska och arabiska) stöd med skolarbetet på sitt modersmål.

I samråd med klasslärare och föräldrar erbjuder IDA-vägledare läxhjälp till elever som behöver stöd. Elevens deltagande är frivilligt och vi försöker att väcka intresse och motivation hos eleven. Läxhjälpen bedrivs ett till flera gånger per vecka beroende på behovet i skolan. IDA-vägledaren börjar i speciella fall med att kartlägga elevens kunskaper inom ämnet och därefter göra en särskild planering för just den eleven. Målet med läxhjälpen i första hand är att elever som behöver stöd och som av olika skäl inte har tillgång till det, ska få möjlighet att arbeta inom ämnet. Att skapa en positiv attityd till skolarbete hos elever är också ett mål med läxhjälpen.