Projekt

Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan

IDA driver med stöd av ESF ett projekt som heter "Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan". Syftet är att ta fram en modell som ska bidra till att minska betydelsen av en låg socioekonomisk bakgrund för barn med utländsk bakgrund att nå kunskapskraven i skolan.

Projektet startade i mars 2013 och pågår fram till och med juni 2015. På fyra skolor (Bäckby, Nybygge, Trollbacken och Vallby) arbetar IDA-vägledare med projektet. I projektets syfte görs aktiviteter med skola, hemmen och barnens fritid.