Språk- och matteverkstad

070829StIlian MG_5049Språk- och matematikverkstaden är en kompletterade och frivilig verksamhet i IDA-enheten. De erbjuder undervisning för de elever som har behov av extra stöd under kortare eller längre perioder. Dit kommer elever som är i stort behov av att träna eller testa nya arbetssätt. Där ges elever möjlighet till varierande undervisningsmetoder samt att utveckla språk och matematiskt tänkande.

Språk- och matematikverkstaden ska ses som en plats där man stödjer eleverna i deras inlärning genom att öka deras självförtroende och höja deras motivationen i en lyhörd och stödjande miljö. Verkstaden är en lugn plats som skapar arbetsro. En av framgångsfaktorerna är att många elever kan få stöd och hjälp på sitt eget modersmål, något som underlättar inlärningen.