Vägledning

070829StIlian MG_4923Skolans värld är full av variationer och ständig förändring hör till vardagen i skolan. Personalen på skolan/förskolan ställs inför nya situationer som kan vara oklara eller okända. Vi har kompetensen inom IDA att möta sådana lägen, bland annat genom vägledning. En eller fler IDA-vägledare kommer in på skolan och stöder personal, elever och föräldrar. Ett typiskt exempel i detta sammanhang är den existerande kulturella mångfalden på skolor, något som kan motivera handledning.

Vägledning sker på enheter där det dyker upp nya och tillsynes okända situationer och man vill sätta upp nya mål relaterade till nya omständigheter med elever, personal och föräldrar. IDA-vägledare bidrar med förklaring, motivering och handledning genom samtal, både individuellt och i grupp. IDA-vägledare kan även ordna föredrag och föreläsningar gruppvis för personal och elever.