Etapp *
Grupp A - Skolår F-2 *
Grupp B - Skolår 3-4 *
Grupp C - Skolår 5-6 *
Lästa minuter totalt under etappen (inte hela perioden) *
Antal elever i klassen under etappen *
Övrigt info eller frågor

Läs ställningen meddelas i följande länk "Läs ställningen" kontinuerligt.

Tack för er medverkan!