• Gruppfoto
Annika Hoffsten
Enhetschef
Annika Hoffsten
Åsa Edström
Vägledare passion/ rytmik och rörelse
Åsa Edström
021-39 30 83
076-569 26 18
Aurora Persson
Projektledare
Aurora Persson
021- 39 38 09
076- 569 08 79
Benjamin Kalinovic
Vägledare passion/fritid
Benjamin Kalinovic
021-39 78 65
076-569 36 80
Benny Köpsén
Vägledare passion/fritid
Benny Köpsén
021-39 30 87
073-867 33 19
Birgitta Bergstam
Vägledare passion/fritid
Birgitta Bergstam
021-39 78 64
076- 569 17 74
Farhiya Omar Ahmed
Vägledare språk och kommunikation/modersmål
Farhiya Omar Ahmed
021-39 78 73
076-569 09 93
Hanan Abdallah
Vägledare familjestöd
Hanan Abdallah
Ingela Viksell Raza
Vägledare språk och kommunikation/ matte mentor
Ingela Viksell Raza
021-39 34 35
076-569 34 91
Intisar Zubair
Vägledare språk och kommunikation/modersmål
Intisar Zubair
021-39 78 74
076-569 09 67
Karolina Da Cunha Meneses
Vägledare familjestöd
Karolina Da Cunha Meneses
021- 39 44 68
072 145 13 89
Linda Eriksson
Vägledare familjestöd
Linda Eriksson
021- 39 44 39
076 496 54 56
Marie Fagerlund
Vägledare kurator
Marie Fagerlund
021-39 44 66
072 451 16 09
Martin Larsson
Vägledare familjestöd
Martin Larsson
021-39 29 46
076-569 21 81
Mikael Thunblom
Vägledare passion/ idrott
Mikael Thunblom
021-39 30 85
076-569 22 14
Mooner Hasler
Vägledare språk och kommunikation/modersmål
Mooner Hasler
021-39 78 60
076- 569 30 32
Penelope Lindhe
Vägledare familjestöd
Penelope Lindhe
021-39 44 35
076- 569 09 40
Philip Edman
Vägledare kurator
Philip Edman
021- 39 44 65
072 451 13 87
Pietro Di Paolo
Vägledare passion/fritid
Pietro Di Paolo
021-39 30 88
073-867 33 18
Rana Saad Khazaal
Vägledare familjestöd/Utb HRV
Rana Saad Khazaal
Siv Eriksson
Vägledare passion/ drama och teater
Siv Eriksson
021-39 30 82
076- 569 24 25
Sofie Backman
Vägledare familjestöd
Sofie Backman
021-39 44 54
072- 145 14 50
Susanna Kajava
Vägledare kurator
Susanna Kajava
021-39 44 67
072 145 17 71
Susanne Hansson-Böe
Mediaassistent
Susanne Hansson-Böe
021-39 78 48
076-569 3283
Vlora Sudjada
Vägledare språk och kommunikation/modersmål
Vlora Sudjada
021-39 84 24
076-569 17 31
Weronica Löfgren
Vägledare familjestöd
Weronica Löfgren
021-39 78 61
076-569 44 08