Passion/Kultur och Idrott

Åsa Edström
Vägledare passion/ rytmik och rörelse
Åsa Edström
021-39 30 83
076-569 26 18
Benjamin Kalinovic
Vägledare passion/fritid
Benjamin Kalinovic
021-39 78 65
076-569 36 80
Benny Köpsén
Vägledare passion/fritid
Benny Köpsén
021-39 30 87
073-867 33 19
Birgitta Bergstam
Vägledare passion/fritid
Birgitta Bergstam
021-39 78 64
076- 569 17 74
Mikael Thunblom
Vägledare passion/ idrott
Mikael Thunblom
021-39 30 85
076-569 22 14
Pietro Di Paolo
Vägledare passion/fritid
Pietro Di Paolo
021-39 30 88
073-867 33 18
Siv Eriksson
Vägledare passion/ drama och teater
Siv Eriksson
021-39 30 82
076- 569 24 25
Susanne Hansson-Böe
Mediaassistent
Susanne Hansson-Böe
021-39 78 48
076-569 3283